Obvod 1

Ulice volebného obvodu 1

Clementisova, B. Němcovej, Podjavorinskej, Krušovská, Sladovnícka, Gogoľova, V. Beniaka, Gorkého, Bernolákova, J. Bottu, Janka Kráľa, Kukučínova, Moyzesova, 17. novembra, Nám.Ľ. Štúra, Nám. M. R. Štefánika, J. Wolkra, Obchodná, Škultétyho, Štúrova, M. Rázusa, Palárikova, Kpt. Jaroša, Palkovičova, Šafárikova, Čsl.armády - všetky nepárne orientačné čísla, Sv. Cyrila a sv. Metoda, Pribinova, P. Mudroňanová