Alfréd KRUTÝ

vek: 52 rokov

bydlisko: Topoľčany, Bernolákova 2112

kontakt: alfred.kruty@vszp.sk

vzdelanie: stredoškolské, SPTŠ

prečo kandidujem: znížiť korupciu v meste

zamestnanie: správca objektu

záujmy: šport, politika

skúsenosti so samosprávou: člen mestskej rady 1990 – 1994

stručný pracovný životopis: vedúci farmy, podnikateľ, práca v zahraničí