VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 tvoria ulice

P. O. Hviezdoslava, Tríbečská, J. Matušku, Gagarinova, Kuzmányho, Jesenského, Krušovská 2301, 2302, 2285, Pivovarnícka,
Práznovská cesta

... Z NÁŠHO PROGRAMU...

.... chceme tu byť pre ľudí nášho obvodu a starať sa o ich dôstojný a bezpečný život, s dôrazom na:

- starších spoluobčanov

- zdravotne a sociálne odkázaných

VÝRAZNE PODPORÍME

- širšie využitie letného kúpaliska

- detské ihriská

- bezbariérové chodníky

- viac parkovacích miest...