Ing. Karol ZAŤKO

osobné údaje vek 57 rokov, ženatý, manželka Mária (zamestnaná vo VšZP), 3 dospelé deti (Zuzana, Margaréta, Tomáš)

kontakt karol.zatko@gmail.com

bydlisko Topoľčany, Krušovská ul.

vzdelanie VŠ - Slovenská technická univerzita (SVŠT) v Bratislave

počas ročného študijného pobytu v USA (Georgetown University,Washington DC) – štúdium fungovania štátnej a verejnej správy

zamestnanie štátny zamestnanec na obvodnom úrade v Topoľčanoch

diplomovaný učiteľ spoločenského tanca a spoločenskej výchovy – venuje sa mládeži v Topoľčanoch a v obciach okresu

priority v prípade volebného úspechu

presadenie elektronických aukcií,

zvýšenie protidrogovej prevencie - najmä cez nové mimoškolské aktivity (motivácia škôl a pedagógov), úprava dlažby na námestí, .....

motto

ŠANCU MLADÝM * ÚCTU STARŠÍM * SKRÁŠLIŤ OBVOD DVOJKU -ZAKRÚŽKUJTE 24-ku!