Ing. Viera BÚTOROVÁ

osobné údaje vek 43 rokov, 2 deti

bydlisko Topoľčany

kontakt nasetopolcany@gmail.com

zamestnanie riaditeľka „Môj domov“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany,

v pôsobnosti ktorého je:

Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie v Topoľčanoch, Zariadenie pre seniorov Prašice, Útulok pre ľudí bez prístrešia pod Kalváriou Topoľčany

vzdelanie Vysoká škola ekonomická Banská Bystrica, Vysoká škola dopravy a spojov Žilina – pedagogické vzdelanie, Neakreditované bakalárske štúdium psychológie Bratislava

prečo kandidujem Zaujíma ma vývoj nášho mesta, jeho smerovanie. Chcem využiť svoju energiu pre potreby ľudí v meste, v ktorom žijem a pracujem.

skúsenosti so samosprávou pracujem v organizácii, ktorá patrí do pôsobnosti samosprávy VUC - v sociálnej oblasti zameranej na starostlivosť a pomoc seniorom a ľuďom zdravotne a sociálne odkázaným

záujmy Najväčším mojim hobby je moja práca – práca s ľuďmi, psychológia, ekonómia, politika, čítanie

motto Vysoké veže sa dajú stavať len na poctivých základoch