Mgr. Dušan JEDINÁK

Výrazne podporím

∗ bezpečný a dôstojný život starších spoluobčanov;

∗ hodnotné školstvo a voľnočasové aktivity mladých ľudí;

∗ sprehľadnenie využitia finančných zdrojov mesta a ich rentabilitu;

∗ úctu pre zmysluplné tradície, kultúru a zvýšenie úrovne urbanizmu;

∗ systémovosť a prehľadnosť v odpadovom hospodárstve a sociálnych službách;

www.era.topindex.sk (pozri Občan Topoľčian)