MUDr. Ján MIČÚNEK

Vek 49 rokov

Bydlisko Topoľčany, J. Matušku 2800

Kontakt jan.micunek@post.sk

Povolanie lekár, chirurg

Prečo kandidujem aby v komunálnej politike bolo čo najviac slušných ľudí

Skúsenosti zo samosprávy poslanec MZ v rokoch 2007-2010 za SDKU

Profesijný životopis

1986 - promócia LF UK Bratislava

1992 – 1993 - štúdijný pobyt Univerzitná klinika Heidelberg Nemecko

l994 - II. atestácia z chirurgie

Chirurgické oddelenie Topoľčany - od roku 1986 - lekár, zástupca primára a v rokoch 2005 - 2007 -primár oddelenia

2009 - 2010- zamestaný ako chirurg na Klinike viscerálnej a cievnej chirurgie Greiz - Nemecko

od júla 2010 - Chirugická súkromná prax - chirurgická ambulancia poliklinika Topoľčany

Motto slušnosť, čestnosť, priehľadnosť