Obvod 3

Do volebného obvodu č. 3 patria tieto ulice

ul. M.Benku, ul. Streďanská, ul. D.Jurkoviča, ul. M.A.Bazovského, ul. Ľ.Fullu,
ul. J.Alexyho, ul. Dr. P.Adámiho, ul. Fraňa Kráľa, ul. Jána Kollára, ul. Mieru,
ul. Športovcov, ul. Záhradnícka, ul. Železničiarska, ul. Krátka, ul. Čsl. Armády všetky párne orientačné čísla, ul. Stummerova všetky nepárne or. čísla a párne or.č. po 112, 
ul. Timravy, ul. Pavlovova, ul. Streďanská 1790, 2731

... aj v našom obvode chceme:

-    dôstojný a bezpečný život bez hazardu a kriminality

-    vybudované námestie

-    kultúru a spoločenský život

-    upravenú verejnú zeleň

-    vyriešené parkovanie