Bc. Július KRAJČÍK

vek: 56 rokov

bydlisko: Topoľčany, D. Jurkoviča 2366/14

kontakt: jukraj@centrum.sk

vzdelanie:Stredná priemyselná škola geologicko-banícka Spišská Nová Ves, Stredná knihovnícka škola Bratislava odbor kultúrno-výchovná práca, VŠ – Filozofická fakulta UKF Nitra

zamestnanie: riaditeľ kultúrnej organizácie

prečo kandidujem:

chcem ponúknuť mestu svoje riešenia, ktoré majú ambíciu vrátiť mestu dominantné postavenie v tomto regióne

chcem ponúknuť kvalitnejší život obyvateľom nášho mesta

záujmy: divadlo, literatúra, hudba, spev, politika, šport, turizmus

skúsenosti so samosprávou: 12 rokov poslanec MsZ, člen Mestskej rady Topoľčany

stručný pracovný životopis:

1977 – 1998 Okresné osvetové stredisko Topoľčany (teraz Tribečké osvetové stredisko) – odborný pracovník pre umelecký prednes a divadlo

1998 – súčasnosť Riaditeľ Tribečského osvetového strediska Topoľčany

motto: Nemusíme robiť míľové kroky dopredu ale nestojme! (Aby pokrok v meste znamenal nezaspať dobu...)