Ing. Jozef KOTLEBA

vek: 50 rokov

bydlisko: Topoľčany, Fraňa Kráľa 23

kontakt: kotleba.scpa@zoznam.sk

vzdelanie: SŠ – Gymnázium Topoľčany, VŠ Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Agronomická fakulta, Odbor Fytotechnický

povolanie: poľnohospodársky inžinier

zamestnanie: výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie ochrany rastlín

prečo kandidujem:

chcem využiť svoje skúsenosti predovšetkým v oblasti ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva

chcem využiť tieto skúsenosti z dôvodu, že som túto oblasť študoval, rozumiem jej a svoje skúsenosti som schopný využiť pre rozvoj mesta a pre trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva v regióne

skúsenosti so samosprávou: 5 volebných období som poslancom MsZ Topoľčany (1990 – 2010)

záujmy: moja práca je mi záľubou - poľnohospodárstvo v nadväznosti na ochranu prírody a ochranu životného prostredia; šport – plávanie, cyklistika, klasická hudba, filatelia, rodina

stručný pracovný životopis:

1984 – 1989 Asistent šľachtenia poľnohospodárskych plodín

1989 – 1992 Okresný fytoinšpektor

1992 – 2007 Hlavný rastlinolekár Ministerstva pôdohospodárstva SR

2007 – súčasnosť Výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie ochrany rastlín

Motto: Úcta k ľuďom a úcta k prírode