Mgr.Bc.Aneta MOLNÁROVÁ

osobné údaje vek 36 rokov, jedno dieťa

bydlisko: Ľ. Fullu 2517/29, Topoľčany 955 01

kontakt: anetta.molnarova@gmail.com

zamestnanie: vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych, dôsledkov ŤZP, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch

vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Stredná pedagogická škola v Modre

prečo kandidujem: Mám predstavu o tom, ako by mohla fungovať samospráva. Modernejšie, transparentnejšie, otvorenejšie. Preto kandidujem, aby som tomu mohla napomôcť. Chcem hľadať riešenia, ako sa niečo dá, nie ako sa niečo nedá.

skúsenosti so samosprávou: člen Komisie regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ

politický životopis: 2008 člen SDKÚ-DS, predtým dlhoročný sympatizant

2010 člen predsedníctva Regionálneho zväzu SDKÚ-DS v Nitrianskom kraji

obľúbená osobnosť: Iveta Radičová

motto: "Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je." Jan Werich