Obvod 4

Ulice volebného obvodu 4

Cintorínska, Pod Kalváriou, Stummerova - všetky párne or. č. od 114 mimo or. č. 148, 168, 170, 172, Dopravná, A. Grznára, Komenského, Cukrovarnícka, Inovecká, Vajanského, Jaselská, Hurbanova, M. Závodného, Odbojárov, Slov. partizánov, Topoľova, Družby, Kalinčiakova, Pionierska, Puškinova, Budovateľská, Tovarnícka - všetky nepárne or. čísla

...chceme tu byť predovšetkým pre ľudí nášho obvodu, s dôrazom na

-    dôchodcov, zdravotne a sociáne odkázaných

-    riešenie rómskej problematiky

-    podporu priemyselnej zóny

Ďakujeme za hlas, ktorý nám odovzdáte!

Urobíme všetko pre to, aby sme vašu dôveru nesklamali!