Ing. Ľudmila VOZÁROVÁ

osobné údaje vek 64 rokov, vydatá, dve deti

bydlisko Topoľčany, Slovenských partizánov 1803/17

kontakt vozarovaludmila@centrum.sk

povolanie ekonómka, t. č. dôchodkyňa

vzdelanie Vysoká škola ekonomická Bratislava, Stenografický ústav Bratislava, Vysoká škola dopravy a spojov Žilina

prečo kandidujem chcem byť pri napredovaní mesta a pomôcť pri riešení problémov s tým spojených

skúsenosti so samosprávou v tomto volebnom období som poslankyňou mestského zastupiteľstva a členkou mestskej rady ako predsedníčka komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia

záujmy starostlivosť o rodinu a domácnosť, dobrovoľná práca v rôznych spoločenských organizáciách

stručný životopis

ZŤS Tovarníky - referentka

SEŠ Topoľčany - stredoškolská učiteľka, zástupkyňa riaditeľa

IC Bratislava - stredoškolská inšpektorka

starostlivosť o rodičov

Gymnázium a OA Partizánske - stredoškolská učiteľka a zástupkyňa riaditeľa

motto čestnosť, pracovitosť, pokora