Ing. Ladislav KMEŤ

vek: 52 rokov

bydlisko: Topoľčany, J. Matušku 2148

kontakt: topolcany@icm.sk

zamestnanie: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, na pozícii riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Topoľčanoch

vzdelanie:

1979 – 1984 Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, fakulta agronomická, inžinier

1996 - 1999 Poľnohospodárska univerzita v Nitre, fakulta ekonomická,

doplnkové pedagogické štúdium

prečo kandidujem:

nie som spokojný s využitím voľného času detí a mládeže v Topoľčanoch – chcem zriadiť klub mladých a udržať kvalitnú činnosť Informačného centra mladých pre mladú generáciu v Topoľčanoch. Chcem, aby sa mládež viac angažovala do života samosprávy v Topoľčanoch. Taktiež ma trápi nedostatok priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách, nedostatok parkovacích miest, debarierizácia chodníkov, chcem pomôcť rozšíriť cyklotrasy a zlepšiť dopravnú bezpečnosť v meste Topoľčany. Chcem, aby sa finančné prostriedky z pokladne Mesta Topoľčany prideľovali transparentne na základe vyhlásených grantov tak, aby sa podporila napr. činnosť malých športov a občianskych združení.

skúsenosti so samosprávou:

doterajšia práca v poradných komisiách mesta Topoľčany / komisia regionálneho rozvoja a komisia mládeže a športu / a spoluorganizátor podujatí , ktoré realizuje Informačné centrum mladých v Topoľčanoch pod záštitou mesta Topoľčany .

záujmy:

história Topoľčian a okolia , historické pohľadnice, filatelia, práca s deťmi a mládežou, organizovanie podujatí / napr. Topoľčiansky polmaratón, Zbierky hračiek pre deti, voľnočasové aktivity pre deti... /

pracovné skúsenosti:

1989 – 1999 riaditeľ Informačného centra mladých v Topoľčanoch (až do súčasti v pozícii riaditeľa občianskeho združenia Informačné centrum mladých ako dobrovoľník)

1999 – 2001 vedúci odboru Regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov, Okresný úrad Topoľčany

2002 – 2003 pracovník odboru Regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce, Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

2004 – doteraz Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, na pozícii riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Topoľčanoch

motto: Topoľčany pre všetky generácie !