Jozef KRCHŇAVÝ

vek: 58 rokov

bydlisko: Topoľčany, Muškátová 2545/15

zamestnanie: od roku 1990 súkromný podnikateľ v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva,

koordinácie stavebných a obchodných činností

FKL a brat, s. r. o.

iBAU, s. r. o.

EU-CTM&iBAU, s. r. o.

záujmy: šport, knihy, história, ďalšie vzdelávanie