Miroslav GIECI

osobné údaje vek 47 rokov, ženatý, tri deti

bydlisko: Topoľčany, Sládkovičova 534/48

vzdelanie: Stredné odborné učilište elektrotechnické s maturitou v Nižnej Orave

skúsenosti so samosprávou: od roku 2006 poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Topoľčany

záujmy: hudba, spev – som členom spevokolu SUTO Topoľčany a cirkevného speváckeho zboru Topoľčany

história – podpreseda klubu Vojenskej techniky Topoľčany

člen Občianskeho združenia klub Modrý horizont (história dopravných prostriedkov a pamiatok)

modelárština

politický životopis: bol som členom DS, po zlúčením som členom SDKU-DS

pracovné skúsenosti: technické povolania, od roku 1993 podnikateľská činnosť