Obvod 6

Volebný obvod 6

Mestská časť Malé Bedzany, Mestská časť Veľké BedzanyV nasledujúcich rokoch 2011-2014 chcem presadzovať tieto ciele:V metskej časti vo Veľkých Bedzanoch:

- oprava ulíc: Ovocná, Orechová, Vinohradnícka a Chmelová
- oprava (prečistenie) rigolov - priekop vedľa miestnych komunikácií
- vybudovanie protipovodňových opatrení na ul. Chmelová a Čerešňová
- vybudovanie kanalizacie (projek.dokum.vypracovaná)
- vybudovanie chodníka na ul. Čerešňová od cintorína až po most cez potok
- vybudovanie osvetlenia pred Domom smútku a na cintoríne (PD vypracovaná)
- oprava strechy na Dome smútku a vybudovanie prístrešku na konanie pohrebných obradov
- úpravu priestranstva pri Kultúrnom dome na konanie spoločenských akcií
- vybudovanie detského ihriska
- zlepšiť starostlivosť o verejnú zeleň
- podporovať a pomáhať občianským združeniam pôsobiacich v mestskej častí

V mestskej časti v Malých Bedzanoch:

- dokončiť opravy (prečistenie) rigolov vedľa komunikácií
- opravu ulíc: Hlavná, Záhumnie a ul. Záhradkárskej
- vybudovanie viac-účelového ihriska o rozmeroch cca 40x20 m
- vybudovanie kanalizácie (PD vypracovaná)
- vybudovanie osvetlenia a oplotenia na miestnom cintoríne
- vybudovanie prístrešku pred Domom smútku na konanie pohrebných obradov
- vybudovanie chodníka vedľa štátnej cesty ul. Hlavná od zástavky až po KD
- podporovať a presadzovať vybudovanie odbočovacieho pruhu pri zástavke MHD
- zlepšiť starostlivosť o verejnú zeleň
- vybudovanie protipovodňových opatrení na ul. Hlavná a Záhumnie
- podporovať a pomáhať rozvoju športu
- podporovať pomáhať občianským združeniam pôsobiacich v mestskej časti.Vážení občania, vyššie uvedené ciele a aktivity budem v prípade zvolenia za poslanca presadzovať, aby sa život v našich mestských častiach zlepšoval.Za Vašu dôveru Vám vopred ďakujem a verím, že dňa 27.11.2010 sa volieb zúčastníte.Motto: Len ten, kto pracuje pre dobro všetkých, si ho sám zaslúži.