Pavol ŠEVELA

vek: 52 rokov

bydlisko: Veľké Bedzany, Čerešňova 8/9

kontakt: č.tel. 038/5223880

mobil:0905189881

email:bsevelova@azet.sk

zamestnanie: obsluha čerpacej stanice v s. r. o. JURKI-HAYTON Bratislava

vzdelanie: stredné odborné učilište Topoľčany

prečo kandidujem: kandidujem preto, lebo chcem presadzovať požiadavky, návrhy a pripomienky všetkých občanov mestských častí Veľké a Malé Bedzany.

skúsenosti so samosprávou: mám 20 ročné skúsenosti so samosprávou, nakoľko som poslancom MsZ od r. 1990.

záujmy: zaujímam sa o šport, hlavne o futbal a to pasívne. Som vo funkcií tajomníka v TJ SLOVAN Veľké Bedzany .Mojím koníčkom je moja práca a práca s ľuďmi. Som vo viacerých spolkoch v miestnych organizáciach vo Veľkých Bedzanoch.

motto: Len ten, kto pracuje pre dobro všetkých, si ho sám zaslúži.